Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) Bunschotenweg en Quarantaineweg


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 14 februari 2019, 22:35

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen van: 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. d.d. 4 februari 2019. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Bunschotenweg 115, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Ontwerp-beschikking

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerp-beschikking is genomen: 2. er is ingestemd met een saneringsverslag en een nazorgplan op grond van artikel 38 lid 1 en 39c Wbb voor de Bergstraat 3-11 en Zegwaardstraat 72-88 (voormalige gasfabriek Noordsingel) gemeente Rotterdam 8e afdeling, sectie X, nummers 5185 (v.h. 5183) en 5492 (beide gedeeltelijk). 3. ernst en spoed is vastgesteld en er is ingestemd met een saneringsplan op grond van artikel 29, 37 en 39 juncto 40 Wbb voor de Voormalige Quarantaine-inrichting aan de Quarantaineweg 1 gemeente Charlois, sectie A, nummer 3961 (gedeeltelijk). De ontwerp-beschikking (2) en de stukken liggen ter inzage: – bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikking (2 en 3) binnen zes weken zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw C.J. van der Heijden, tel. 010-2468360.

Beschikking verkort

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat: 4. ernst en spoed is vastgesteld en ingestemd met een saneringsplan op grond van artikel 29 en 37 Wbb voor de Vinkseweg (voormalige stortplaats Rozenburg) gemeente Rozenburg, sectie B, nummers 1042, 10044 en 10045 (alle gedeeltelijk). De beschikking (4) en de stukken liggen ter inzage: – bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000. Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, mevrouw C.J. van der Heijden, telefoon 010-2468360. Rotterdam, 13 februari 2019 Directeur Stedelijke Inrichting Drs. E.S.F. Klep