Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) Bunschotenweg 136

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) Bunschotenweg 136

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 22 maart 2019, 16:35

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van:

 

1. KWS Infra Zwijndrecht d.d. 17 maart 2019. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Bunschotenweg 136, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

 

Beschikking verkort

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:

 

2. er is ingestemd met een evaluatieverslag en een nazorgplan op grond van artikel 38 lid 1 en 39c en d Wbb voor de Schuttersweg t.h.v. 105 (Schutterskwartier), gemeente Rotterdam 7e afdeling, sectie R, nummers 5368, 6898, 6953, 6956, 7516, 7541 en 7868 (alle gedeeltelijk)

 

De beschikking (2) en de stukken liggen ter inzage:

– bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000. 

 

Het College van burgemeester en wethouders bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor de saneringsverslagenvoor de navolgende locaties: 

 

3. Rijksweg A13-A16 Wildersekade (Doenkade-Bergschenhoek)

4. Schieveensedijk 41

5. Ringvaartweg 144a

6. Brielselaan 33-45

7. Brielselaan 192-206

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen (2 t/m 7) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

 

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, mevrouw C.J. van der Heijden, telefoon 010-2468360. 

 

Rotterdam, 20 maart 2019 

Directeur Stedelijke Inrichting

Drs. E.S.F. Klep