kennisgeving veiligheidscontour eemhaven en distripark albrandswaard (19-10-2016)

Home » Heijplaat Nieuws » Overig nieuws » kennisgeving veiligheidscontour eemhaven en distripark albrandswaard (19-10-2016)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 20 oktober 2016, 18:21

19 oktober 2016 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat: Burgemeester en wethouders van Rotterdam – evenals burgemeester en wethouders van Albrandswaard en gedeputeerde staten van Zuid-Holland – bij besluit van 11 oktober 2016 de veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard hebben vastgesteld. De veiligheidscontour is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen; wel is er naar aanleiding van een zienswijze een wijziging opgenomen in de onderbouwing van het besluit. Toelichting Het gebied van de veiligheidscontour omvat het havengebied van de Eemhaven en het Distripark in Albrandswaard.   Door het vaststellen van de veiligheidscontour is een begrenzing bepaald voor de externe veiligheid voor risicovolle activiteiten in dit haven- en industriegebied en het distributieterrein.  Inzage Het besluit tot vaststelling van de veiligheidscontour met de bijbehorende kaart van de vastgestelde veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard liggen met ingang van vrijdag 21 oktober 2016 tot en met donderdag 1 december 2016 ter inzage bij: Stadswinkel Centrum, Stadhuis Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie); Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14, Rotterdam; de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 in Poortugaal; het Provinciehuis Zuid-Holland, Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag. Het besluit tot vaststelling van de veiligheidscontour met de bijbehorende kaart van de vastgestelde veiligheidscontour kunnen ook worden ingezien via de volgende websites: gemeente Rotterdam gemeente Albrandswaard provincie Zuid-Holland  Mogelijkheid tot instellen van beroep Tegen het besluit tot vaststelling van de veiligheidscontour kan van vrijdag 21 oktober 2016 tot en met donderdag 1 december 2016 beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbesluit tot vaststelling van de veiligheidscontour naar voren hebben gebracht; belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest; belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van de veiligheidscontour zijn aangebracht. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij:  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 20019,  2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. De veiligheidscontour treedt in werking op de dag na de beroepstermijn. Rotterdam, 19 oktober 2016 Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen, drs. P.W. Verhoeven Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling