Kennisgeving ontwerpbeschikking Uniport Multipurpose Terminals B.V.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving ontwerpbeschikking Uniport Multipurpose Terminals B.V.

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 17 oktober 2019, 09:32

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 20 februari 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Uniport Multipurpose Terminals B.V. voor de inrichting aan de Zaltbommelstraat 10, 3089 JK Rotterdam.   Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van containers met gevaarlijke stoffen, CRM-stoffen en koopmansgoederen alsmede de op- en overslag van niet gevaarlijke stuk- en bulkgoederen.   De aanvraag betreft het wijzigen van de inrichtingsgrenzen alsmede het uitbreiden van de op- en overslagcapaciteit van containers middels een revisievergunning.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van  17 oktober 2019 tot en met 27 november 2019 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur); – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999115556. Gemeenteblad 2019, 248533

Geef een reactie