Kennisgeving ontwerpbeschikking Eerland Shiprepair B.V. (9999123732)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving ontwerpbeschikking Eerland Shiprepair B.V. (9999123732)

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 13 februari 2020, 08:21

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 14 mei 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Eerland Shiprepair B.V. voor de inrichting aan de Ophemertstraat 92, 3089 JE Rotterdam.   Het betreft een inrichting voor het vervaardigen, repareren, verlengen, verbouwen, onderhouden en conserveren van schepen, scheepssecties, constructies en ander drijvend materiaal.   De aanvraag betreft de oprichting van een scheepwerf.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van  13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur); – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999123732.  

Geef een reactie