Kennisgeving ontwerpbeschikking Barge Center Waalhaven B.V. (9999180943)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving ontwerpbeschikking Barge Center Waalhaven B.V. (9999180943)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:21

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 17 juni 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BMD Advies Rijndelta B.V., namens Barge Center Waalhaven B.V. voor de inrichting aan de Waalhaven W.Z. 62, 3089 KR Rotterdam.   Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van lege en volle containers, waaronder containers met gevaarlijke stoffen en (ongevaarlijke) koopmansgoederen. Tevens kan het stuffen en strippen van containers met koopmansgoederen voorkomen. Daarnaast zijn binnen de inrichting reeferaansluitingen aanwezig waardoor reefers (geconditioneerde containers) kunnen worden getest, gerepareerd en de ingestelde temperatuur kan worden bewaakt.   De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.   De aanvraag betreft het vergroten van de hoeveelheid te be- en ontgassen(sulfurylfluoride) containers geladen met houtstammen van 15.000 naar 50.000 containers per jaar.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van  3 april 2021 tot en met 14 mei 2021 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers; – de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal, na telefonische afspraak; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.   Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999180943.

Geef een reactie