Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Vestastraat 15 3089 RL, te Rotterdam


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning is ingediend voor de activiteit ‘brandveilig gebruik’ voor het pand aan de Vestastraat 15 3089 RL ROTTERDAM te gebruiken als KDV De Klaver-Heijplaat B.V. Inzage De ontwerp-omgevingsvergunning ligt in verband hiermee ter inzage van 16-06-2020 tot en met 27-07-2020 bij: Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 4896411). Het ontwerpbesluit is tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl. Zienswijzen Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.20.05.00345. Na telefonische afspraak (010 – 489 6411) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.  

Geef een reactie