Kennisgeving beschikking Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers B.V. (9999144241)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers B.V. (9999144241)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 24 juni 2020, 20:26

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de voorschriften van de op 18 november 1994, 6 januari 2006, 20 juli 2007 en 5 november 2018 aan J.C. Meijers beheer B.V. verleende vergunningen voor de inrichting aan de Heijplaatweg 10, 3089 JC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken, te wijzigen en aan te vullen.   De inrichting betreft een stuwadoorsbedrijf voor de op- en oververslag van (zee)containers.   De ambtshalve wijziging betreft het vaststellen van de capaciteit van de inrichting naar aanleiding van de ingediende kwantitatieve risico-analyse (QRA) alsmede het wijzigen van enkele voorschriften om een hoger veiligheidsniveau buiten de inrichting te waarborgen.   Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.   Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 juni 2020 tot en met  6 augustus 2020 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.   Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.  

Geef een reactie