Kennisgeving beschikking Broekman Project Services B.V.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking Broekman Project Services B.V.

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 19 september 2019, 09:34

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 31 januari 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Broekman Project Services B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 4, 3089 JC Rotterdam.   Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (tank)containers, die beladen zijn met koopmansgoederen of gevaarlijke stoffen alsmede de boord-boordoverslag van stuifgevaarlijke stoffen. Ook worden goederen los behandeld en overgeslagen en vinden er assemblage-, demontage- en revisiewerkzaamheden aan goederen plaats. Ter ondersteuning van deze werkzaamheden worden in de inrichting tevens de volgende activiteiten uitgevoerd: aftanken, reparatie en onderhoud van/aan eigen materieel en kantooractiviteiten.   De aanvraag omvat het onderdeel milieu, veranderen en betreft de wijziging van de inrichtingsgrens en het verplaatsen van een aantal vergunde activiteiten.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.   Inzage U kunt de beschikking en overige van beland zijnde stukken tijdens kantooruren van  19 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur); – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).   Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door: – belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; – de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999112593.

Geef een reactie