inrichten gehandicaptenparkeerplaats alcorstraat 18 (05-10-2016)

Home » Heijplaat Nieuws » Verkeersbesluit » inrichten gehandicaptenparkeerplaats alcorstraat 18 (05-10-2016)

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 oktober 2016, 07:27

HEIJPLAAT – 05 oktober 2016 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Onderwerp De manager Parkeervoorzieningen van Stadsbeheer maakt bekend dat op grond van het door college van burgemeester en wethouders verleend mandaat wordt besloten tot het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen van bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in de Alcorstraat ter hoogte van nummer 18; Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij: de Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011 3000 BA Rotterdam. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Voorlopige voorziening Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld is, is ingediend kan tegen betaling van griffierechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Namens burgemeester en wethouders van Rotterdam, Voor deze, P.G.F. van der Waal Manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer PRINT