Gewijzigde vergunning Suez nog niet in werking


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het bedrijf Suez op Heijplaat, Rotterdam, is het niet eens met de recente opgelegde wijzigingen van hun omgevingsvergunning. DCMR Milieudienst Rijnmond wijzigde namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de vergunning om zo het vliegenprobleem op Heijplaat verder aan te kunnen pakken. Het bedrijf heeft hiertegen beroep ingediend en tevens de rechter verzocht de gewijzigde vergunning te schorsen tot dat er een uitspraak is gedaan in het beroep. De gewijzigde vergunning is daarom nog niet in werking.   Op 18 mei aanstaande buigt de rechter zich over het schorsingsverzoek. De uitspraak volgt binnen enkele weken. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van het beroep zal plaatsvinden.   Gewijzigde vergunning Om het vliegenprobleem aan te pakken is er door DCMR een aangepaste versie gemaakt van de vergunning voor Suez. In deze vergunning staat specifiek en concreet aangegeven wat Suez moet doen om het aantrekken, de ontwikkeling en verspreiding van vliegen zo veel mogelijk te voorkomen.   Verzoek om voorlopige voorziening en beroep DCMR heeft deze wijzigingen ‘ambtshalve’ opgelegd, dat wil zeggen eenzijdig vanuit de overheid. De wet biedt deze mogelijkheid. Suez heeft bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) ingediend en beroep aangetekend tegen deze ambtshalve wijziging van hun vergunning. In het schorsingsverzoek en beroepsschrift zet het bedrijf uiteen waarom het de wijziging van de vergunning niet terecht vindt.   Hoe nu verder? De rechter zal waarschijnlijk pas over enkele maanden een inhoudelijk oordeel geven over de vergunning in de zogeheten ‘beroepszaak’. Op 18 mei zal de rechter zich buigen over wat in de tussentijd moet gebeuren. Als de rechter de gewijzigde vergunning in stand houdt dan treedt deze direct in werking. Kiest de rechter voor schorsing dan blijft de gewijzigde vergunning ongeldig en geldt de ‘oude’ vergunning. Dit zal zo zijn totdat de rechter uitspraak doet in de beroepsprocedure.    

Geef een reactie