Gesprek Academie voor de Bouwkunst omtrent de Camping

Home » Heijplaat Nieuws » Overig nieuws » Gesprek Academie voor de Bouwkunst omtrent de Camping

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 oktober 2023, 13:07

Na alle commotie van de laatste paar dagen omtrent de camping op het braakliggende terrein waar de voormalige speeltuin lag, had ik hedenmorgen een gesprek op de Academie voor de Bouwkunst op Heijplaat om meer duidelijkheid te krijgen. Hieronder zal ik proberen u meer duidelijkheid te verschaffen over hetgeen mij vertelt is.

Bewonersbrief camping

Vandaag wordt er op het dorp gefolderd met de bewonersbrief dat de camping zal plaatsvinden over 2 weken. Deze zal ik ook vandaag op de website plaatsen.

Opening camping

De opening van de camping zal feestelijk zijn en Heijplaters zijn ook van harte welkom bij de opening en het festival.

Indeling terrein

Ingang camping

De ingang van de camping komt op de hoek van de Corydastraat Karimunstraat. Het poortgebouw zal er anders uit komen te zien dan wat op de geplaatste foto op de Facebookgroep te zien was.

Tentjes

De kampeertentjes zullen aan de kant van de Kariumstraat geplaatst worden. Er is plaats voor max. 40 tentjes. Er kan alleen gekampeerd worden met tentjes.

Terrasbanken, workshop tenten, horeca en bar

De 9 terrasbanken, 2 workshop tenten, 2 horeca en 1 bar zullen geplaatst worden aan de kant van de Corydastraat ter hoogte van de gymzaal.

Activiteiten

Er is eten, muziek, theater, een kampvuur en een rad van fortuin. Er zijn activiteiten voor kinderen, er kan worden gedanst en natuurlijk ook gekampeerd.

Komende jaren

Zoals ik gisteren al aan u doorgaf staat dit plan nog in de kinderschoenen en zal er voldoende draagvlak vanuit de bewoners aanwezig moeten zijn om dit doorgang te laten krijgen. Uit het gesprek kwam ook naar voren dat de bedoeling is om een tijdelijke invulling aan het terrein te geven, mocht de camping op deze locatie terug keren. Te denken valt dan aan een parkje of iets dergelijks, dit zou graag in samenwerking met de bewoners gebeuren. Informatie over de tijdelijke invulling en de tijdelijke camping is binnenkort op de locatie te verkrijgen. De dag en het tijdstip zal in de bewonersbrief vermeld staan die vanmiddag rondgebracht gaat worden. Zodra ik meer informatie hierover krijg, zal ik dit uiteraard dan ook direct aan u doorgeven.