Gemeenteblad Verlengen proceduretermijn ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Gemeenteblad Verlengen proceduretermijn ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd. Bedrijf: Energie exploitaite Rijswijk-Buiten Activiteit: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Voor: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat Aanvraagdatum: 21 november 2016 Verzenddatum:16 januari 2017 Zaaknummer: 999922847 In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Geef een reactie