Gemeenteblad Aangevraagde omgevingsvergunning Boudewijns-Hartslandstraat 3

Heijplaat Online 15 april 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
– Boudewijns-Hartslandstraat 3, 3089SH, plaatsen van een schuur (aanvraagdatum 30-03-2017, dossiernummer OMV.17.03.00513).
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.