Gemeente Rotterdam – Exploitatievergunning – Courzandseweg 51

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Gemeente Rotterdam – Exploitatievergunning – Courzandseweg 51

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 11 april 2018, 18:54

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen voor: de inrichting: Buurtvereniging Heijplaat adres: Courzandseweg 51 postcode: 3089 PT te Rotterdam Geldig vanaf: 6 april 2018 Geldig tot en met: 6 april 2023 Kenmerk: hv.P.0219961.2017 Datum besluit: 6 april 2018 Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horeca Vergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl. Hoe kunt u bezwaar maken? Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 – 267 63 00. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.