concept-omgevingsvergunning den hamweg 30 (26-10-2016)


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 26 oktober 2016, 06:54

Heijplaat – 26 oktober 2016 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 26 augustus 2013 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van C. Steinweg Handelsveem B.V. voor de inrichting aan de Den Hamweg 30, 3089 KK Rotterdam. Het betreft een inrichting voor op- en overslaan van (tank)containers al dan niet beladen met gevaarlijke stoffen, waaronder tevens ontplofbare stoffen; op- en overslaan van koopmansgoederen, waaronder (containers) met gevaarlijke (afval)stoffen; boord-boord-overslag van droge bulkgoederen; ompakken, ontgassen en reparatie van boxcontainers. De aanvraag betreft boord-boord-overslag van droge bulkgoederen en het ontgassen van containers. Tevens wordt het deel van het terrein dat in gebruik is door Rotterdam Short Sea Terminals (RST), RST-Noord zijnde de locatie van de voormalige DEKA-activiteiten, ingetrokken. Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 27 oktober 2016 tot en met 7 december 2016 op de volgende plaatsen inzien: de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal; de Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21). Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Inlichtingen De heer R. van Ieperen van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 15. Zaaknummer: BES98432896.