Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Ophemertstraat 9

Heijplaat Online 29 januari 2020 %the_time()%
Laatste update: 29 januari 2020, 08:33 uur

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Namens het College van burgemeester en wethouders maakt de Algemeen Directeur van Gemeentewerken Rotterdam bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van:

 

Beelen Reststoffen BV d.d. 20 januari 2020. De melding betreft het voornemen om op de Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 maart 2020 tot 29 mei 2020 op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.

 

Rotterdam, 29 januari 2020

Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

Gemeente Rotterdam

Directie Stadsontwikkeling