Aanvraag omgevingsvergunning Heysekade 3a

Heijplaat Online 22 februari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten
Locatie: Heysekade 3A, 3089TE Rotterdam
Activiteit: Beperkte omgevingsvergunning milieu
Voor: Heijplaat eerste fase
Aanvraagdatum: 17 januari 2017
Zaaknummer: 999929185
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.