aangevraagde vergunning zeven provincienplein 2, kappen (21-06-16)

Heijplaat Online 21 juni 2016 %the_time()%
Laatste update: 21 juni 2016, 20:29 uur

HEIJPLAAT – 21 juni 2016
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
nabij Zeven Provincienplein 2 (kadastraal perceel CLS00-A-4692), 3089SX, kappen van 25 bomen t.b.v. het bouwrijp maken voor fase 1 van Het Nieuwe Dorp Heijplaat (aanvraagdatum 14-06-2016, dossiernummer OMV.16.06.00238)
Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.