Aangevraagde vergunning nabij Reeweg 35

Heijplaat Online 19 juni 2018 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Gemeenteblad
Jaargang 2018
Nr. 128429
Gepubliceerd op 18 juni 2018 09:00

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
nabij Reeweg 35 (kadastraal perceel RTD12-AN-59), 3089KM, bouwen van een matrixportaal over de ingaande lanen 1 t/m 8 t.b.v. het gategebied van de Cityterminal (aanvraagdatum 04-06-2018, dossiernummer OMV.18.06.00043)
Informatie aangevraagde vergunningen:
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.