Aangevraagde vergunning Eemhavenweg 50


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Eemhavenweg 50 (kadastrale percelen PNS00-B-4363, 4805 en 6591), 3089KH, kappen van 6 houtopstanden ten behoeve van de sanering van het gebied (aanvraagdatum 08-06-2017, dossiernummer OMV.17.06.00138)   Informatie aangevraagde vergunningen: De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.  

Geef een reactie