Aangevraagde vergunning Corydastraat 21


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25


Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
nabij Corydastraat 21 (kadastraal perceel CLS00-A-4692), 3089TA, realiseren van 24 woningen in Bouwveld 5A van Het Verborgen Geheim (aanvraagdatum 28-06-2017, dossiernummer OMV.17.06.00506) (kadastraal perceel CLS00-A-4692), 3089TA, realiseren van 24 woningen in Bouwveld 5A van Het Verborgen Geheim (aanvraagdatum 28-06-2017, dossiernummer OMV.17.06.00506)

Geef een reactie