aangevraagde vergunning bunschotenweg 127, milieuvergunning (16-11-15)

Heijplaat Online 17 november 2015 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

 
 
 
 

16 november 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bunschotenweg  127, 3089KB, plaatsen van gastank, inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen, beperkte milieuvergunning  ( aanvraagdatum 10-11-2015, dossiernummer OMV.15.11.00153).
Informatie aangevraagde vergunningen
Op dit moment kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen, dit wordt te zijner tijd gepubliceerd.

51.8926464.420535