aangevraagde vergunning arie den toomweg, rooien (02-09-15)

Heijplaat Online 3 september 2015 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

02 september 2015
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepaling omgevingsrecht)
Arie den Toomweg of kadastraal object PNS00 – C – 695 – G, rooien van een boom die schade kan veroorzaken (aanvraagdatum 28-08-2015, dossiernummer OMV.15.08.00315).
Informatie aangevraagde vergunningen
Op dit moment kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen, dit wordt te zijner tijd gepubliceerd.

51.8926464.420535