Aangevraagde omgevingsvergunning Waalhavenweg 50

Heijplaat Online 26 februari 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Waalhavenweg 50, 3089JJ, realisatie reclamedoek in frame buitenkant pand (aanvraagdatum 14-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00257).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.