Aangevraagde omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 21

Heijplaat Online 8 juli 2020 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 21, 3089JW, interne verbouwing waarbij diverse ruimtes worden toegevoegd t.b.v. de onderwijsinstelling. Daarnaast wordt er een deur geplaatst in de bestaande scheidingswand. Gemeentelijk monument. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 24-06-2020, dossiernummer OMV.20.06.00508).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.