Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 85


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Nabij Ophemertstraat 85, 3089JD, oprichten of veranderen inrichting of mijnbouwwerk (Milieu). Alle dagen van 5.00 tot 24.00 uur in bedrijf, daarbuiten kunnen activiteiten plaatsvinden die niet geluidrelevant zijn (aanvraagdatum 14-05-2019, dossiernummer OMV.19.05.00284). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Geef een reactie