Aangevraagde omgevingsvergunning nabij RDM-kade 55

Heijplaat Online 27 maart 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):
nabij RDM-kade 55 (kadastraal perceel CLS00-A-3615), 3089JR, realiseren van een auto-afzetplaats aan de Albatroskade (Dokhaven Westzijde) middels het vervangen van 5 oude dukdalven door 6 nieuwe dukdalven (aanvraagdatum 18-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00380)
 
Informatie aangevraagde vergunningen:
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.