Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 kappen 10 populieren

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 kappen 10 populieren

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 augustus 2022, 15:13

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 – OMV.22.07.00164

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Rondolaan 125, 3089PR, kappen van 10 populieren langs de Rondolaan i.h.k.v. gefaseerd vervangen populieren voor klimaatbestendige en duurzame bomen. Het aanvraagformulier en foto’s zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 11-07-2022, dossiernummer OMV.22.07.00164).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Geef een reactie