Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 68

Heijplaat Online 17 september 2020 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 68, 3089PG, plaatsen zonnepanelen op verticaal staande gevel aan de zuidelijke kant (aanvraagdatum 04-09-2020, dossiernummer OMV.20.09.00112).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.