Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 66


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 66, 3089PG, uitvoeren van de volgende werkzaamheden: plaatsen dakkapellen, wijziging gevel, invulling garages, uitbreiding kelder, aanleg zwembad, overkapping tuin, muurdoorbraak keuken en vaste trap zolder (aanvraagdatum 14-01-2022, dossiernummer OMV.22.01.00125).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven

Geef een reactie