Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 160

Heijplaat Online 8 maart 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):
Bunschotenweg 160, 3089KC, realiseren van twee bedrijfsgebouwen met kantoor, voor de op- en overslag van goederen (aanvraagdatum 01-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00017)
Informatie aangevraagde vergunningen:
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.