Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 132

Heijplaat Online 8 november 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
– Bunschotenweg 132, 3089KC, het realiseren van een nieuwe inrit (aanvraagdatum 30-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00517)
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.