Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 131


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bunschotenweg 131 of kadastraal perceel PNS00-B-6711-G, 3089KB, realiseren tijdelijk modulair kantoorgebouw Hacon Containers (aanvraagdatum 12-01-2019, dossiernummer OMV.19.01.00184).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

 

Geef een reactie