aangevraagde omgevingsvergunning Alcorplein 10

Heijplaat Online 10 september 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.
Alcorplein 10, 3089PA, vergunning aanvragen voor de splitsing van het gebouw (aanvraagdatum 23-08-2019, dossiernummer OMV.19.08.00345)
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.