Aangevraagde omgevingsvergunning Alcorplein 10

Heijplaat Online 24 oktober 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Alcorplein 10, 3089PA, splitsen bakkerij en woning in Alcorplein 10 en 10B (aanvraagdatum 17-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00305).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.
Gemeenteblad 2019, 258196