Aangevraagde kapvergunning nabij Heysekade 1

Heijplaat Online 12 juli 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
nabij Heysekade 1, 3089TE, het aanvragen van een kapvergunning (aanvraagdatum 09-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00183)
Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.