2e bewonersbijeenkomst over de buitenruimte


Leestijd: 4 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 oktober 2023, 09:27

Bureau B+B en de gemeente Rotterdam organiseerden een tweede bewonersbijeenkomst over de visie op de buitenruimte van Heijplaat op woensdag 17 oktober 2018 Na de eerste bewonersbijeenkomst op 12 september jl. heeft het Bureau B+B, uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente, een volgende stap gezet in het opstellen van de visie voor de openbare ruimte van Heijplaat. De voorlopige resultaten werden op 17 oktober 2018 gedeeld. Zij wilden deze avond benutten om te toetsen of de bewoners zich kunnen vinden in de eerste voorstellen. Burgemeester Aboutaleb was bij het eerste gedeelte van de bijeenkomst aanwezig. Bureau B+B presenteerde haar visie op de inrichting van de buitenruimte en de gemeente informeerde de bewoners over de vervolgstappen. Dit gebeurde in de vorm van een presentatie. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst was er ruimte voor vragen bij de borden waar zij aanhoorden wat de bewoners van de voorstellen vonden en waar nog mogelijke verbeterpunten liggen.

Masterplan het raamwerk

 • Een van de meest klimaat adaptieve wijk van Rotterdam
  • Groene openbare ruimte en tuinen
   • Tijdelijke wateropvang in slimme regentonnen
   • Wateropvang onder de weg
   • Tijdelijk wateropvang in groenstroken (wadi)
 • Karakter tuindorp versterken
 • Heijplaat als enclave in het havengebied versterken
 • Verblijfskwaliteit verbeteren voor iedereen
 • Ontkoppelen verkeer RDM
 • Zicht naar de haven openen
 • Ommetjes van het dorp naar de haven versterken
 • Groene, bloeiende straten
 • Terugbrengen van de koedood (dmv wadi)
 • Aantrekkelijk plek aan het water
 • Verminderen wateroverlast
 • Van plantsoen naar park
 • Verhogen kwaliteit park

Courzandseweg

 • klimaatadaptieve groenstructuur
 • inspiratie uit de gedempte Koedood

De Centrale As

 • verhogen verblijfskwaliteit
 • verminderen parkeerdruk

Rondolaan

 • herstel historische bomenrij
 • verbeteren toegankelijkheid voetganger

Het Nieuwe Dorp

 • aansluitingen naar Courzandseweg en het dorp en havengebied verbeteren

Havengebied

 • zicht op de haven versterken

Park de Heij

 • verhogen groen- en verblijfskwaliteit park
 • kansen voor klimaatadaptieve inrichting
 • verbinden met het drop zonder infrastructurele barrières

Visie Courzandseweg en aansluiting park de Heij

 • Verminderen wateroverlast door terugbrengen moderne Koedood
 • Verbeterde aansluiting van park de Heij met het dorp
 • Verbeterde waterhuishouding van park de Heij
 • Park de Heij aanpassen van plantsoen naar park

Toekomst schets

 • gereconstrueerde tuinmuurtjes
 • voetpad gebakken klinker
 • straat smaller
 • bredere grasberm
 • boomgaard in gras
 • wadi
 • voetgangerspad halfverharding

Visie Rondolaan

 • Ontkoppelen verkeer RDM
 • Bloemrijke borders
 • Verbeteren zicht naar de omgeving
 • Toevoegen bomenrij

Toekomst schets

 • Hoog opgekroonde populieren
 • Zicht openen
 • Lage struiken
 • Voetpad, halfverharding
 • bloemrijke berm
 • Optimaliseren breedte weg
 • Langsparkeren
 • Toevoegen bomenrij

Visie hartlijn van het tuindorp

 • Versterken karakter tuindorp
 • Zicht naar de haven openen
 • Verhogen verblijfskwaliteit en speelplekken
 • Het nieuwe dorp aansluiten met groene karakter oude dorp
 • Verbeteren toegankelijkheid park

Toekomst schets

 • fruitbomen
 • karakteristieke verlichting
 • bloemen borders
 • gras
 • boomgaard
 • groene voortuinen
 • slimme regenton
 • reconstructie tuinmuurtjes

Woonbron helpt Heijplaat vergroenen voor bewoners, door bewoners

Waarom is een groene leefomgeving belangrijk?
 • draagt bij aan een prettige leefomgeving
 • helpt tegen wateroverlast bij hevige neerslag
 • is goed voor de biodiversiteit
 • vermindert hittestress
Wat kunt u verwachten van Woonbron?
 • Woonbron wil haar huurders informeren over het belang van een groene omgeving;
 • wil huurders helpen de eigen woonomgeving of tuin te vergroenen;
 • werkt aan een plan van aanpak voor vergroening van tuinen/binnenterreinen
 • staat open voor haalbare ideeën en initatieven

Gemeentelijke besluitvorming van ontwerp tot uitvoering globale planning

 • 2018
  • Oplevering masterplan buitenruimte
  • Besluitvorming bestuurlijk vanaf november 2018 met adviesronde bij de gebiedscommissie
  • Inspraak bewoners september/oktober advies gebiedscommissie
 • 2019
  • Opstarten project inrichtingsplannen het oude dorp
  • Maken van programma van eisen (pve) met heldere projectgrens en fasering
  • Advies gebiedscommissie (pve)
 • 2020
  • Maken van een voorlopig inrichtingsplan van het oude dorp in fasen (vo)
  • Na advies elke fase uitwerken tot definitief inrichtingsplan (DO)
  • Inspraak bewoners (vo)

Uitvoering op korte termijn

 • In fasen het inrichtingsplan van het oude dorp uitvoeren

Uitvoering op lange termijn 2030/2040

Verder uitwerken van het raamwerk
 • Klimaatadaptieve inrichting uitbouwen
 • De randen en relatie met de haven versterken
 • Ontsluiting en verblijfskwaliteit verbeteren