evenementenvergunning verleend aan intocht sinterklaas 26 oktober 2016

In verband met nieuwe aanvraag is op 24-10-2016 een vergunning verleend zijnde een evenementenvergunning , aan Intocht Sinterklaas . De adres gegevens zijn: Heijplaat 0, Rotterdam.
De vergunningsduur is van: 19-11-2016 tot en met: 19-11-2016
Het registratienummer van dit besluit is: ev.P.0180351.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen 
Voor meer informatie over horeca: http://www.rotterdam.nl/horeca.

Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Directie Veiligheid, Team Evenementen 
Voor meer informatie over evenementen: http://www.rotterdam.nl/evenementen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: 

  • naam en adres van de indiener; 

  • datum bezwaarschrift;

  • de gronden van het bezwaar;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders, 

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Openingsfeest Buurtvereniging Heijplaat

openingsfeest buurtvereniging heijplaat 11

HEIJPLAAT – Zaterdag 25 juni om 12:00 uur opende Buurtvereniging Heijplaat officieel feestelijk haar deuren als Huis van de Wijk in Heijplaat. Dit werd gevierd met bewoners van Heijplaat. Er waren diverse optredens van onder andere DJ Hansie, zangeres Monique von Beers, John von Beers de Gouwe Ouwen op volle toeren en als afsluiter een optreden Bonnie St Claire. De presentatie van deze dag werd verzorgd door Roel Pot. Verder waren er diverse kramen met eten en drinken aanwezig. Ook konden er enveloppen worden gekocht voor prijzen. Ook was er aan de kinderen gedacht, er was een leuke skelterbaan en voor de kleintjes was er een draaimolen aanwezig. Een deel van de opbrengst van deze dag gaat naar Vila Joep.

openingsfeest buurtvereniging heijplaat draaimolen

openingsfeest buurtvereniging heijplaat draaimolen

openingsfeest buurtvereniging heijplaat 6

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – imitatie Suger Lee Hooper

openingsfeest buurtvereniging heijplaat 7

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – imitatie Dorus

openingsfeest buurtvereniging heijplaat 8

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – imitatie ria

openingsfeest buurtvereniging heijplaat - imitatie zangeres zonder naam of imca marina

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – imitatie zangeres zonder naam of imca marina

openingsfeest buurtvereniging heijplaat - imitatie Lee Towers, Joke Bruijs en Gerard Cox

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – imitatie Lee Towers, Joke Bruijs en Gerard Cox

openingsfeest buurtvereniging heijplaat - Optreden Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – Optreden Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat - Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat - Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat - Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat - Optreden Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – Optreden Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat - Bonnie St. Claire

openingsfeest buurtvereniging heijplaat – Bonnie St. Claire

tap-ontheffing (art. 35) verleend aan openingsfeest buurtvereniging heijplaat

05 mei 2016

In verband met nieuwe aanvraag is op 03-05-2016 een vergunning verleend zijnde een drank- en horecavergunning, aan openingsfeest Buurtvereniging Heijplaat. De adres gegevens zijn: Courzandseweg 51 0, Rotterdam.
De vergunningsduur is van: 25-06-2016 tot en met: 25-06-2016
Het registratienummer van dit besluit is: vr.P.0162941.2016
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen
Voor meer informatie over horeca: http://www.rotterdam.nl/horeca.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is;
  • datum bezwaarschrift;
  • de gronden van het bezwaar;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

De burgemeester,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.
U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website http://www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via http://www.digid.nl, respectievelijk http://www.eherkenning.nl.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.