Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 20 april 2020


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 21 april 2020, 08:22

1. Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bij- lage bij dit aanwijzingsbesluit. 2. Dit verbod of beperking geldt niet voor: a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie; b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten; c. de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veilig- heidsregio Rotterdam-Rijnmond 30 maart 2020. Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 20 april 2020

Geef een reactie