VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING HEIJPLAATWEG 10 KUNSTWERK 29-05-15

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING HEIJPLAATWEG 10 KUNSTWERK 29-05-15

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 17 maart 2022, 19:23

HEIJPLAATHEIJPLAAT – 29 mei 2015 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Heijplaatweg 10, 3089 JC, plaatsen van een kunstwerk (datum besluit 27-05-2015, dossiernummer OMV.15.01.00304). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.
51.8926464.420535

Geef een antwoord Reactie annuleren