Verbinding

Doelstellingen

  • Het bevorderen van de verbinding en sociale cohesie tussen bewoners onderling, alswel met overheid en bedrijfsleven.
  • Het stimuleren van actieve maatschappelijke deelname van bewoners.

Organisatie

Begin 2019 start het Themateam (denktank en actiegroep inéén) Verbinding. Waar passend, wordt samenwerking gezocht met bestaande instanties (zoals het verenigingsleven) om een werkplan uit te werken.

Aanjager en woordvoerder van het Themateam Verbinding is Karin Gerritsen. Bewoners die affiniteit hebben met dit onderwerp en bereid zijn zich hiervoor met woord en daad in te willen zetten, kunnen zich aanmelden bij wijplaat@gmail.com.

Dossier