Verbinding

Wijplaat is voor en door bewoners. Contact houden we via Heijplaat Online en Heijplaat Post, verenigingen, evenementen, bewonersbijeenkomsten, maar ook gewoon op straat. Wel zo gezellig. Ook hebben we zoveel mogelijk contact met belangrijke externe partijen, zoals de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, Woonbron, Van Omme & de Groot, RDM en andere omliggende bedrijven en instellingen. Om de verbinding tussen bewoners onderling te stimuleren, hebben we in 2019:
  • een oprichtingsborrel georganiseerd, waar zo’n 70-80 bewoners op af kwamen;
  • deelgenomen aan een welkomsinitiatief voor nieuwe bewoners;
  • een aanjagende functie gehad om de Heysekade 1 als trefpunt voor bewoners te behouden en vorm te geven;
  • een eindejaarsborrel georganiseerd als dank voor alle vrijwilligers uit Heijplaat, die actief zijn of aangegeven hebben dit te willen worden.
In 2020 willen we ons verder verbinden met bewoners, bedrijven en instellingen op en rond Heijplaat.

Geef een reactie