Update project IHC-Seven Vega


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 oktober 2020, 12:45

HEIJPLAAT  Zoals wel vaker is voorgekomen is er wederom een vertraging ontstaan binnen het project.   Op dit moment is de planning (onder voorbehoud) dat de Seven Vega rond donderdag 15 oktober zal vertrekken.   Vervolgens zal er begonnen worden met het opruimen van de kade.   Zoals gebruikelijk doen wij er als Franklin Offshore Europe alles aan om in samenwerking met onze klant en overige stakeholders het project zo goed mogelijk te laten verlopen. We houden hierbij rekening met de belangen van alle betrokkenen waaronder de bewoners in de nabije omgeving.   In overleg met onze klant en DCMR hebben wij voor de resterende periode concrete afspraken gemaakt om overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo zullen bijvoorbeeld waar mogelijk alarmsystemen worden uitgeschakeld na 20:00 en zal voor hijswerkzaamheden gebruik gemaakt worden van een walkraan (mits deze de hijs kan uitvoeren).   Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,     Franklin Offshore Europe B.V.

Geef een antwoord Reactie annuleren