Kennisgeving ontwerpbeschikking De Haas Rotterdam B.V. uitbreiding bestaande inrichting en overname deel loods Franklin Offshore Europe B.V.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving ontwerpbeschikking De Haas Rotterdam B.V. uitbreiding bestaande inrichting en overname deel loods Franklin Offshore Europe B.V.

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 25 augustus 2022, 07:52

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 4 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Peutz B.V., namens De Haas Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de Scheepsbouwplein 3, 3089 JX te Rotterdam

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft een uitbreiding van de bestaande inrichting en de huidige activiteiten met een nieuw buitenterrein en de overname van een deel van de bestaande loods van Franklin Offshore Europe B.V.

De inrichting betreft een scheepswerf. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 25 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266849 en het OLO-nummer 6785597.

Geef een reactie