aangevraagde omgevingsvergunning Corydastraat 41 plaatsen 4 woody’s 12-05-15


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

HEIJPLAAT – 12 mei 2015 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Corydastraat 41, 3089 TA, het plaatsen van 4 “Woody’s” ( aanvraagdatum 04-05-2015, dossiernummer OMV.15.05.00069. Informatie aangevraagde vergunningen De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. Heijplaat aangevraagde omgevingsvergunning Corydastraat 41 plaatsen 4 woody's 12-05-1512 mei 2015 Het College van Burgemeester en Wethouder van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Corydastraat 41, 3089 TA, het plaatsen van 4 “Woody’s” (aanvraagdatum 04-05-2015, dossiernummer OMV.15.5.00069). Informatie aangevraagde vergunningen Op dit moment kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen, dit wordt te zijner tijd gepubliceerd.

Geef een reactie