aangevraagde omgevingsvergunning Corydastraat 41 plaatsen 4 woody’s 12-05-15

Heijplaat Online 13 mei 2015 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

HEIJPLAAT – 12 mei 2015
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Corydastraat 41, 3089 TA, het plaatsen van 4 “Woody’s” ( aanvraagdatum 04-05-2015, dossiernummer OMV.15.05.00069.
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.
12 mei 2015
Het College van Burgemeester en Wethouder van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Corydastraat 41, 3089 TA, het plaatsen van 4 “Woody’s” (aanvraagdatum 04-05-2015, dossiernummer OMV.15.5.00069).
Informatie aangevraagde vergunningen
Op dit moment kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen, dit wordt te zijner tijd gepubliceerd.

51.8926464.420535