Contact en Communicatie


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 oktober 2023, 20:09

E-mailadressen

Het e-mailadres van Heijplaat Online (website en social media): info@heijplaatonline.com.
Het e-mailadres van Heijplaat Post (wijkkrant): heijplaatpost@gmail.com.
Het e-mailadres van Wijplaat (belangenbehartiging van bewoners van Heijplaat): wijplaat@gmail.com.

Gebruik van media

Heijplaters en belangrijke externe stakeholders (zoals gemeente, overige instanties, bedrijven) willen we bereiken via de traditionele kanalen (zoals flyers, het wijkblad, bewonersbijeenkomsten) en met de nieuwe media (website en social media). De nieuwe media geven de mogelijkheid om snel informatie te delen en bewoners inspraak te geven over onderwerpen, bijvoorbeeld door het houden van peilingen. De oude media geven de benodigde ruimte tot verdieping en discussie. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste communicatiekanalen.

Heijplaat Post

Het wijkblad Heijplaat Post komt 4x per jaar uit. Hier worden voor het dorp belangrijke onderwerpen uitgediept en thema’s m.b.t. gebiedsontwikkeling gedeeld. Het blad wordt gemaakt voor en door Heijplaters. De reactie nodigt nieuwsbrengers, gastredacteuren, amateurfotografen, puzzelontwerpers e.a. van harte uit om hieraan bij te dragen.

Dossier

 

Websites

De website Heijplaat Online is bedoeld om algemene informatie, nieuws, agenda, vergunningen over Heijplaat te delen. Heijplaat Online is te bereiken op heijplaatonline@gmail.com. Naast Heijplaat Online beschikt Heijplaat over een andere algemene website met nuttige informatie: www.heijplaat.com. Hier wordt o.a. de historie van de VWH en Historisch Heijplaat uitgebreid behandeld. Heijplaat Online is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Deze media zijn uitermate geschikt voor actueel nieuws, uitnodigingen en (feedback over gehouden) peilingen. Het houden van peilingen vinden we zeer waardevol om u als bewoner bij actuele onderwerpen te betrekken en uw mening over belangrijke onderwerpen te vragen. De BuurtWhatsApp is bedoeld om waarschuwingen te geven, alarm te slaan en instructies hoe te handelen bij gevaarlijke situaties.