Bewonersinitiatieven


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 18 maart 2022, 11:20

Er is een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bewonersinitiatieven.
 • € 2.500 en minder (klein) Als u een initiatief wilt starten voor uw straat, buurt of wijk, dat minder dan €2.500 subsidie van de gemeente nodig heeft en u samen met uw medebewoners wilt uitvoeren, dan valt dit onder een ‘klein initiatief’.
 • € 2.500 en meer (groot) Een groot initiatief mag tot wel € 20.000 kosten.

Waar dien ik een bewonersinitiatief in?

 • € 2.500 en minder (klein) U kunt via Opzoomermee.nl het bewonersinitiatief indienen.
 • € 2.500 en meer (groot) U kunt via mijn.rotterdam.nl het initiatief indienen.
 

Wanneer kan ik een bewonersinitiatief indienen?

 • € 2.500 en minder (klein) U kunt uw aanvraag het hele jaar bij opzoomermee.nl indienen.
 • € 2.500 en meer (groot) In 2022 zijn er twee ronden om een groot initiatief in te dienen op mijn.rotterdam.nl.
  • Eerste ronde: Indienen: van donderdag 17 maart tot en met zaterdag 30 april 2022.
  • Tweede ronde: Indienen: van woensdag 15 juni tot en met woensdag 31 augustus 2022.
 

Wanneer kan ik stemmen op een groot bewonersinitiatief?

In 2022 zijn er twee ronden om op een groot initiatief  te stemmen.
  • Eerste ronde: Stemmen: van zondag 1 juni tot en met dinsdag 14 juni 2022
  • Tweede ronde: Stemmen: van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 14 oktober.

Wie kan stemmen op een groot initiatief?

Bewoners van Rotterdam ouder dan 12 jaar kunnen tijdens elke stemronde stemmen op 3 verschillende ingediende bewonersinitiatieven in de wijk waar zij wonen.

Hoe kan ik stemmen op een groot initiatief?

 • U kunt een account aanmaken op mijn.rotterdam.nl en online stemmen.
 • U kunt het stemformulier downloaden op de wijkpagina en mailen of per post opsturen.
 • U kunt een papieren stemformulier ophalen en per post opsturen.

Eisen waar een initiatief aan moet voldoen

 • Vijf wijkbewoners steunen het initiatief.
  • Bij een klein initiatief vult u 5 namen van wijkbewoners in op het aanvraagformulier.
  • Bij een groot initiatief heeft u 5 positieve reacties nodig van wijkbewoners op mijn.rotterdam.nl. Nadat u het initiatief heeft ingediend krijgt u bericht of het uitvoerbaar is. Het initiatief is dan zichtbaar op mijn.rotterdam.nl en wijkbewoners kunnen een reactie plaatsen.
 • Het initiatief is goed voor de wijk.
 • U voert zelf met andere bewoners het idee uit.
 • Iedereen moet mee kunnen doen of er gebruik van kunnen maken.
 • Uw initiatief mag geen politieke of religieuze activiteit zijn of tegen het beleid van de gemeente ingaan.
 • Bij voorkeur geen aanschaf van apparatuur of andere dure spullen zoals video, computer, naaimachine, keukenapparatuur, complete inventaris voor een ontmoetingsruimte, enzovoorts.
 • Er wordt kritisch gekeken naar eten, drinken, feesten, vergoedingen en attenties. Is het terughoudend, voegt het iets toe?
 • U vraagt de bijdrage van te voren aan.
 • Het initiatief is in Rotterdam.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

 • € 2.500 en minder Bij uw aanvraag voor een bewonersinitiatief waarvoor € 2.500 of minder nodig is hoeft u alleen een omschrijving van uw idee en de bijbehorende kosten in te dienen.
 • meer dan € 2.500 Bij uw aanvraag een bewonersinitiatief tussen € 2.500 en € 20.000 heeft u nodig een afbeelding en een activiteitenplan.

Wat schrijft u in het activiteitenplan?

 • hoe het idee voor een initiatief is ontstaan;
 • waarom en hoe het bewonersinitiatief bijdraagt aan een betere wijk;
 • hoe (in welke stappen) u het bewonersinitiatief wilt uitvoeren;
 • hoeveel geld er nodig is voor het totale plan en ook hoeveel de verschillende onderdelen kosten.
 

Beslissing op ingediende bewonersinitiatief

 • € 2.500 en minder De wijkmanager van de gemeente beslist over jouw aanvraag. Je hoort binnen vier weken of je geld krijgt.
 • meer dan € 2.500 Na het sluiten van de stemronde gesloten volgt een bekendmaking. Het initiatief met de meeste stemmen krijgt als eerste subsidie. Als het budget nog niet op is, krijgt het initiatief dat dan de meeste stemmen heeft subsidie. Totdat het budget of de ingediende initiatieven op zijn.