Belangenbehartiging bewoners van Wijplaat naar de wijkraad

Home » Belangenbehartiging bewoners van Wijplaat naar de wijkraad


Stichting Wijplaat is sinds de zomer 2018 actief om de belangen van bewoners van Heijplaat te behartigen, alsook het woon-, werk- en leefklimaat in deze wijk te helpen verbeteren. We hebben ons op diverse thema’s gericht: Verbinding, Buitenruimte, Schoon & Veilig en Vliegen & Stank en de Waterbus.

Wat hebben we over de tijd bereikt?

Verbinding

Contact met bewoners hebben we via oude en nieuwe media (Heijplaat Post en Heijplaat Online) en op straat. Ondanks de beperking om (fysieke) bewonersbijeenkomsten te houden de afgelopen jaren, weten bewoners WIJPLAAT steeds beter te vinden. We hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van de buurtsuper (resulterend in Fresh Food Heijplaat) en de Huiskamer 2.0, het nieuwe trefpunt voor de buurt.

Buitenruimte

Wijplaat heeft, onder leiding van thematrekker Jan Grolleman, advies gegeven op het Masterplan Buitenruimte. Er worden momenteel zichtbare stappen gezet door de gemeente Rotterdam ter realisatie van Masterplan, zoals de bouw van de nieuwe gymzaal, geld voor restauratie van de muziekkoepel en plannen voor klimaatadaptatie en verkeersaanpassingen. Bewoners van Heijplaat wachten met smart op de vernieuwing van de riolering: overstromingen zijn een veelvuldig voorkomend probleem.
Parkeerbeperkingen worden door veel bewoners met zorg bezien. Klimaatadaptatie blijkt voor velen toch enigszins abstract en ver van hun bed.

Schoon en Veilig

Het themateam Schoon & Veilig, aangevoerd door thematrekker Jo Dohmen, heeft over de tijd negen container-adoptanten gevonden die actief werken aan een schoon Heijplaat.

Vliegen en Stank

Sinds 2018 doet het KAD – eerst in opdracht van de gemeente Rotterdam, nu in opdracht van DCMR – onderzoek naar vliegenoverlast op Heijplaat. Het vliegenteam van Wijplaat, onder leiding van thematrekker Rinus Groen, is vanaf het begin nauw betrokken bij de opzet en uitvoer van het onderzoek. Er is goede samenwerking met de gemeente Rotterdam, DCMR en het KAD. De  uitkomsten van 2020 en 2021 tonen aan dat PreZero (voorheen SUEZ) de veroorzaker van vliegenoverlast is. Zelf ontkennen ze dit overigens. Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om juridisch sluitende maatregelen af te dwingen, onder andere omdat er nog geen sluitende norm vastgesteld is voor vliegenoverlast. Stankoverlast is na vele klachten gelukkig wél enorm afgenomen door diverse maatregelen van PreZero. PreZero heeft de locatie aan de Eemshaven per 1/1/22 verkocht aan de N+P Group. Het Vliegenteam blijft actief een leefbare woonomgeving bevechten zonder (stank- en) vliegenoverlast.

Waterbus

Wijplaat strijdt sinds 2020 tezamen met de actiegroep Waterbus hard voor een betere ontsluiting over het water vanaf dit jaar: opstappunten dichterbij de stad (i.p.v. het Marconistraat) en de mogelijkheid om je fiets mee te nemen. Na gehouden enquêtes onder bewoners, kamervragen in de gemeente, aandacht in de media en een gesprek met de wethouder mobiliteit van Rotterdam, Judith van Bokhoven, starten er eindelijk twee proeven alleen in de (uitgebreide) spits: 1) een bootverbinding mét fietsmogelijkheid (fietsveer) naar het Marconistraat en 2) de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief met de Watertaxi naar Hotel New York / Willemskade op- en af te stappen. Deze proeven gelden voor één jaar (tot eind 2022) en worden aangeboden naast de reguliere veerdienst zonder fietsmogelijkheid naar het Marconistraat.
Na alle inspanningen lijkt dit het beste mogelijke compromis. Het blijft natuurlijk wrang dat we als bewoners niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de formulering van wensen voor de aanbesteding indertijd.
Overzicht verbindingen over water:

Hoe verder in 2022?

Stichting Wijplaat heeft sinds haar oprichting veel bereikt qua bekendheid, bereikbaarheid en invulling van de gekozen thema’s. We hebben hier met voldoening aan gewerkt, maar vonden het vaak ook ingewikkeld om voldoende vrijwilligers te mobiliseren om ons bestuur te versterken en de bestaande of nieuwe themateams verder vorm te geven en uit te bouwen. In praktijk blijkt het toch vaak lastig om bewoners (tijdig) in beweging te krijgen, zelfs bij onderwerpen die Heijplaters na aan het hart liggen. De gemeente Rotterdam heeft besloten wijkraden in te voeren, bestaande uit gekozen bewoners uit de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat. De wijkraden vervangen de gebiedscommissies, wijkcomités en huidige wijkraden. Wijplaat als belangenorganisatie van Heijplaat wordt hierdoor overbodig. Wel zal Wijplaat voorlopig nog als juridische entiteit blijven bestaan, bijvoorbeeld voor het faciliteren van betalingen voor initiatieven in de wijk, zoals Heijplaat Post.