Schoon & Veilig


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 maart 2022, 12:20

SCHOON

Gedurende 2019 heeft het team Schoon & Veilig contact gelegd met de gemeente Rotterdam om het schoonhouden van de wijk te verbeteren, bijvoorbeeld door containers vaker te legen. Ook is contact gelegd met enkele bewoners, die ieder weekend zwerfafval prikken en een goed voorbeeld zijn in hoe we zelf een steentje kunnen bijdragen. In 2020 wil het team het aantal containeradoptanten op Heijplaat uitbreiden. Containeradoptanten zijn bewoners van Heijplaat, die een oogje in het zeil houden en de gemeente Rotterdam informeren, wanneer containers te vol zijn of er zwerfafval naast ligt. Zo houden we Heijplaat samen schoon. Wil je containeradoptant worden? Neem dan contact op met wijplaat@gmail.com. Afvalverwerkingsbedrijf Renewi, die tot voor kort veel zwerfafval veroorzaakte, is mede door de inzet van bewoners in 2019 verhuisd van de Ophemertweg naar Wateringen. Studenten, bouwvakkers en bewoners veroorzaken zelf soms ook zwerfafval. Kom je zwerfafval tegen, losse straatstenen of andere zaken in de openbare ruimte? Meldt het via de buitenbeter.app, dan wordt het in de regel snel opgeruimd. Als we allemaal een steentje bijdragen, blijft ons dorp schoon en leefbaar!

VEILIG

Heijplaat ligt op een schiereiland omringd door (zware) industrie en haven. Ieder hier gevestigd bedrijf is wettelijk verplicht om een calamiteitenplan te hebben. Bewoners van Heijplaat zijn door haar unieke ligging minstens even kwetsbaar als er een calamiteit optreedt. Het is bij veel bewoners onduidelijk hoe we op zo’n moment dienen te reageren en hoe instanties ons kunnen bijstaan waar nodig. Speerpunt voor 2020 is dan ook om bewoners bewust maken van de omliggende risico’s en handvatten aan reiken over hoe te handelen in risicovolle situaties. Hiertoe zal WIJPLAAT verbinding zoeken met de Veiligheidsregio, gemeente Rotterdam en DCMR. AED Heijplaat heeft twee publieke AED’s (Automatische Externe Defibrillators) en diverse getrainde burgerhulpverleners voor als iemand een (mogelijke) hartaanval krijgt. Eén AED hangt bij SV RDM, Arie Den Toomweg 40. Deze AED is 24/7 bereikbaar vanaf de buitenzijde, nabij de hoofdingang. Een tweede publiek AED hangt aan de buitenzijde van café-restaurant Courzand, Courzandseweg 40. Beide AED’s zijn 24/7 beschikbaar. Bel bij een noodgeval 112. Burgerhulpverleners die op dat moment aanwezig zijn in ons dorp worden hierna automatisch gealarmeerd wanneer het een (potentiële) hartstilstand betreft.

BuurtWhatsapp

Heijplaat heeft een BuurtWhatsApp: 0629816768. Deze is bedoeld om waarschuwingen te geven, alarm te slaan en instructies hoe te handelen bij gevaarlijke situaties. Aanvullen met spelregels om misbruik te voorkomen.

Calamiteitenplan

Heijplaat ligt op een schiereiland omringd door (zware) industrie en haven. Ieder hier gevestigd bedrijf is wettelijk verplicht om een calamiteitenplan te hebben. Bewoners van Heijplaat zijn door haar unieke ligging minstens even kwetsbaar als er een calamiteit optreedt. Het is bij veel bewoners echter onduidelijk hoe we op zo’n moment dienen te reageren en hoe instanties ons kunnen helpen waar nodig. Speerpunt voor 2019 is dan ook om bewoners te informeren over het calamiteitenplan dat door de Veiligheidsregio en gemeente is opgericht. Zo kunnen we bewoners bewust maken van de omliggende risico’s en handvatten aan reiken over hoe te handelen in risicovolle situaties

Dossier

– artikel AED’s Heijplaat Post winter 2018, p. 20.

Geef een reactie